Bridgeles Nijmegen

Iedereen kan (leren) bridgen
Al enkele jaren verzorgt Bridgeles Nijmegen in de regio bridgecursussen voor beginners en gevorderden. 

Per augustus 2019 zullen de lessen verzorgd worden door Ryks de Jong en Rob Koops, beide door de Nederlandse Bridge Bond diplomeerde docenten.

E-mailen
Bellen